Registracioni formular za TCA u Finskoj, 29.9-2.10.2019.