Prijava za radionicu za pisanje KA2 malih partnerstava