Prijava za projektnu akademiju za KA2

Prijava za projektnu akademiju za pripremu KA2 projekata
Popunjavanjem ovog formulara prijavljujete se za učešće na projektnoj akademiji za pripremu KA2 projekata strateških partnerstava u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih
Pažljivo popunite svoju email adresu, jer će Vam na nju stizati sva dalja uputstva vezana za obuku
Nacrt projektne ideje
*Datu saglasnost u svakom trenutku možete opozvati slanjem emaila na hr@tempus.ac.rs uz obavezno navođenje email adrese koju ste naveli u registracionom formularu